Best 100+Traditional Ukhane in Marathi for female | Inherit and promote the Marathi culture

Traditional Ukhane in Marathi for female

Traditional Marathi ukhane in Marathi for female-परंपरागत मराठी उखाणे मराठी सांस्कृतिक काव्याचा एक प्रकार आहे जो कविताकारांच्या संध्याकारांचा संघटन असतो आणि साधारणपणे विनोदात्मक असते. अशा काव्यांना सामाजिक संध्याकारांमध्ये कुटुंबसभा, विवाह आणि इतर सामाजिक घटनांमध्ये सामान्यतः आनंदित केला जातो.

Traditional Marathi ukhane is a form of traditional Indian poetry that consists of rhyming couplets and is typically humorous. Such poems are commonly appreciated at family gatherings, weddings, and other social events.

1    traditional Ukhane in Marathi for female

कामाची सुरूवात होते श्रीगणेशापासून,
…. चे नाव घ्यायला सुरूवात केली आजपासून.

यमुनेच्या प्रवाहात ताजमहालाचे पडते प्रतिबिंब
…. चे नाव घेण्यास मी करत नाही विलंब.

गोकुळाच्या कुंजवनात श्रीकृष्ण वाजवतो बासरी,
…….. रावांचं नाव घेऊन निघाले मी सासरी.

रूक्मिणीने केला पण कृष्णाला वरीन,
…. च्या साथीने आदर्श संसार करीन.

हो-नाही म्हणता म्हणता लग्न जुळले एकदाचे,
…. मुळे मिळाले मला सौख्य आयुष्यभराचे.

इंग्रजीत म्हणतात मून,
…. चंं नाव घेते …. ची सून.

उमराच्या झाडाखाली दत्ताची साउली
…रावांना जन्म देणारी धन्य ती माऊली.

रातराणीचा सुगंध, त्यात मंद वारा,
… रावांचे नांवाचा, भरला हिरवा चुडा.

यामिनीच्या अंगावर चांदण्याचा शेला

…रावांनी माझ्या हाती सौभाग्यकलश दिला.

मुलगा माझा कंठमणी, मुलगी माझी तन्मणी
…रावांच्या हृदयाची मी आहे स्वामिनी.

टाळ वाजे वीणा वाजे वाजे पखवाज गं,
.मैत्रेयीच्या सहवासांत गाजला याज्ञवल्क्य गं.

मी होते मळ्यात, चंद्र होता तळ्यात,
___रावांच्या नावाने, मंगळसूत्र बांधते गळ्यात.

समुद्राला आली भरती, नदीला आला पूर,
___रावांच्या साठी, मी माहेर केले दूर.

आत जाते बाहेर जाते, दुपारचा वाजला एक,
___रावांच नाव घेते, ___ची लेक.

नको मोती, नको चंद्रहार,
___रावांच नाव, हाच मला खरा अलंकार.

…. च्या नावाने, माझे मनी गुंफळे गुलाब,
त्या प्रेमाची साथ, मला लाभली आहे अवा

2    traditional Marathi Ukhane for bride

सर्व कार्याचा पाठीराखा विघ्नहर्ता गणेश
…राव आहेत आजपासून माझ्या जीवनाचे परमेश.

पूजिला गौरीहार दिला आशीर्वाद
…च्या प्रवेशते संसारात निर्विवाद.

सप्तपदीच्या सात पावलांनी मार्ग आक्रमिते नवजीवनाचा
…च्या संसारात आशा करते आनंदाच्या.

वृक्षवेलींच्या सान्निध्यात देहभान हरपते,
…चे नाव घेऊन आशीर्वाद मागते.

मंगलदिनी दिला सर्वांनी प्रेमाचा आहेर,
…च्या करिता सोडते आज माहेर.

कन्या होते माहेरी, आता सून झाले सासरी,
___रावांसारखे पती मिळाले, भाग्यवान मी खरी.

माहेरी साठवले, मायेची मोती,
___च नाव घेऊन, जोडते नवी नाती.

Traditional Marathi ukhane in Marathi for female

राजवर्खी बांगडी, मागे पुढे केरवा,
___रावांच्या जीवावर, मी शालू नेसते हिरवा.

नवे घर, नवे लोक, नव नवी नाती,
संसार होईल मस्त, ___राव असता सोबती.

वर्षाऋृतूत वरूणराजाने केली बरसात,
….. चे नाव घेण्यास केली मी सुरूवात.

बारीक मणी घरभर पसरले,
…… साठी माहेर विसरले.

पुरूष म्हणजे सागर, स्त्री म्हणजे सरिता,
….. रावाचं नाव घेते तुम्हां सर्वांकरिता.

लग्नात लागतात हार आणि तुरे,
…. च्या नाव घेण्याचा आग्रह आता पुरे.

चंदनी पानात मुग्ध कळी हसली,
…. रावांच्या प्रेमात मी नकळत फसली.

रुपेरी सागरावर चंदेरी लाट,
…. रावांचं नाव घेते सोडा माझी वाट.

परसात अंगण, अंगणात तुळस,
…. नाव घ्यायचा मला नाही आळस.

पौर्णिमेच्या दिवशी, चंद्र उगवला ढगात,
तुमचे आशीर्वाद असूदेत, ___रावांची किर्ती पसरो जगात.

लक्ष्मी शोभते दानाने, विद्या शोभते विनयाने,
___रावांच्या जीवावर मी राहते मानाने.

कमळात उभी लक्ष्मी, मोरावरती सरस्वती,
___रावांच नाव घेते खरी मी भाग्यवती.

पाण्याच्या हंड्यावर, फुलाच झाकण,
___रावांच्या हातात, सोन्याचा झाकण.

माझा नमस्कार फुकाचा, तुमचा आशीर्वाद लाख मोलांचा,
___रावांचं नाव घेते, संसार होवो सुखाचा.

चोहोकडे लावल्या चार समया, मधे पसरले आसन,
___राव बसले पूजेला, लक्ष्मी झाली प्रसन्न.

3    traditional long Marathi Ukhane for female

आली आली मकर संक्रांत,
संक्रांतीच हळदीकुंकू,
सुहासिनी येता घरा,
साडी मी कोणती नेसु,
जॉर्जेट नको, प्रिंटेड नको,
साडी हवी जरतारी,
ज्यात मी शोभून दिसेन
कुलवंत स्त्री खरी,
म्हटलं जिजामाता नेसावी,
पण वय दिसेल का जास्त?
कलमकारी साडी माझ्यावर
शोभून दिसते मस्त,

खणाच्या साडीचा आता
trendच नवा आला,
बांधणीची साडी नेसून
तर जमाना झाला,
मग वाटलं पदरावर
मोर हवा नाचरा,
बनारसी नेसावी तर
जपून जरा वावरा,
कांजीवरम साडीचे
बुट्टे दिसतात उठून,
गडवाल सिल्कच्या काठापदरावर
मन पडलंय अडकून,

काय बाई कळेना
साडी कोणती नेसावी,
हळदीकुंकवाची वेळ आली
घाई आता करावी,
मग म्हटलं जरा
— रावांनाच विचाराव,
त्यांचं काय मत पडत
जाणून तरी घ्यावं,
म्हटलं जरा ऐकलं का
सांगा मी साडी कोणती नेसू,
माझ्या चेहऱ्यावरचे प्रश्नचिन्ह पाहून
यांना आले हसु,

मग आले जवळ
बोलले हळूच प्रेमाने,
ऐक माझे उत्तर
सांगतो मी अभिमानाने,
कोणतीही साडी नेस
तु सुंदरच दिसतेस,
साडी तुझी नव्हे तर
साडीची शोभा तू वाढवतेस.

4    traditional long Marathi Ukhane

अंतरवाळी पंतरवाळी,
पंतरवळीवर वाढला भात,
भातावर टाकलं तूप,
तूपा सारख माझा गोरं गोरं रूप,
रूपासारखा बांधला मोठा वाडा,
वाड्यात आणला घोडा,
घोड्याने खाल्ली सुपारी,
आणि
…. चा बाप म्हणजे
देवळाबाहेरचा भिकारी

आली आली मकर संक्रांत,
संक्रांतीच हळदीकुंकू,
सुहासिनी येता घरा,
साडी मी कोणती नेसु,
जॉर्जेट नको, प्रिंटेड नको,
साडी हवी जरतारी,
ज्यात मी शोभून दिसेन
कुलवंत स्त्री खरी,
म्हटलं जिजामाता नेसावी,
पण वय दिसेल का जास्त?
कलमकारी साडी माझ्यावर
शोभून दिसते मस्त,

खणाच्या साडीचा आता
trendच नवा आला,
बांधणीची साडी नेसून
तर जमाना झाला,
मग वाटलं पदरावर
मोर हवा नाचरा,
बनारसी नेसावी तर
जपून जरा वावरा,
कांजीवरम साडीचे
बुट्टे दिसतात उठून,
गडवाल सिल्कच्या काठापदरावर
मन पडलंय अडकून,

काय बाई कळेना
साडी कोणती नेसावी,
हळदीकुंकवाची वेळ आली
घाई आता करावी,
मग म्हटलं जरा
— रावांनाच विचाराव,
त्यांचं काय मत पडत
जाणून तरी घ्यावं,
म्हटलं जरा ऐकलं का
सांगा मी साडी कोणती नेसू,
माझ्या चेहऱ्यावरचे प्रश्नचिन्ह पाहून
यांना आले हसु,

मग आले जवळ
बोलले हळूच प्रेमाने,
ऐक माझे उत्तर
सांगतो मी अभिमानाने,
कोणतीही साडी नेस
तु सुंदरच दिसतेस,
साडी तुझी नव्हे तर
साडीची शोभा तू वाढवतेस.

 

Read More Related Traditional Ukhane in Marathi for female

Read More Related Best Wishes in Marathi

ताज्या पोस्ट